Back to All Events

BAZICNI 101 KURS - Transakciona analiza


Transakciona analiza je teorija ličnosti i moćan psihoterapijski sistem za lični rast i promenu.
Kurs vodi : Marina Banic, trener i supervizor, Pretstavnik EATA u Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju
Nakon završenog Basic 101 kursa, dobija se Sertifikat EATA - Evropske asocijacije za transakcionu analizu sa mogućim nastavkom Adavanced treninga za sticanje internacionalno priznatog zvanja – CTA Sertifikovani transakcioni analitičar.
Sve struke i studenti mogu pohađati Bazični 101 kurs.
Program pogledajte na web stranici:
www.ictatrainings.com
Prijave su u toku. Broj mesta je ograničen.
E-mail za prijave: icta.trainings@gmail.com
Dobrodošli!

Earlier Event: December 8
Zimska skola EATA