USLOVI ZA IZLAZAK NA ISPIT ZA ZVANJE SERTIFIKOVANI TRANSAKCIONI ANALITIČAR (CTA)

Uslovi koje kandidat treba da ispuni za izlazak na ispit za zvanje CTA su definisani prema standardima EATA-e, ITAA-e i EAP-a :

 

1.   LIČNA SPREMNOST ZA CTA ISPIT: 

 

U procesu pripreme za polaganje ispita i pribavljanja akreditacije za zvanje SERTIFIKOVANI TRANSAKCIONI ANALITIČAR (CTA), od kandidata se očekuje posedovanje ključnih znanja i kompetencija iz određenih oblasti.

Kandidat treba da prikaže:

- Uspostavljanje efektivnog radnog odnosa sa klijentom

- Definisanje problema i postavljanje dijagnoze

- Definisanje ciljeva tretmana i planova za promenu

- Formiranje ugovora

- Adekvatno viđenje procesa i njegovih efekata

- Razvijanje planova koji odgovaraju ciljevima i okolnostima u okviru relevantnih oblasti TA

- Praktičnu primenu gorenavedenog

- Poverenje i sigurnost u sebe kao praktičara (uz svesnost o ograničenjima)

2.  SPISAK ZAHTEVA

Kandidat za CTA ispit mora da poseduje:

- uverenje o završenom TA 101 kursu, bilo kroz predavanja ili polaganje ispita

- trenutno važeći ugovor o treningu

- neophodne uslove, važeće za njegovu zemlju, koji mu omogućavaju da se bavi odabranim specijalističkim poljem

- preporuku da je spreman za ispit koju daje Glavni supervizor

- minimum 2.000 sati aktivnosti i to:

  •   750 sati rada sa klijentom, od čega 500 mora biti iz oblasti TA
  •  600 sati profesionalnog treninga, od čega 300 mora biti iz oblasti TA
  •   150 sati supervizije, od čega 75 sati sa PTSTA ili TSTA koji je član EATA, ITAA, WPATA, a 40 sati sa Glavnim supervizorom
  • 500 dodatnih sati profesionalnog rada u struci (što određuje Glavni supervizor u odnosu na zemlju iz koje je kandidat)

Broj sati treninga i praktičnog iskustva u određenom specijalističkom polju za kandidata je standardizovan i određen od strane EATA-e, jula meseca 2001. godine. Svrha ovog broja sati je u obezbeđivanju širokog polja primene praktičnog i teorijskog znanja. Iskustvo koje kandidat ima u praksitokom, kao i pre specijalizacije u TA, moze se uračunati u određeni broj sati prema gorenavedenim kriterijumima.

EAP kriterijum definise broj sati ličnog rasta i razvoja budućeg psihoteraputa i podrazumeva 250 sati lične ili grupne psihoterapije. Ovaj kriterijum je takođe obuhvaćen treningom.

 

 

ICTA program je u skladu sa standardima EATA i ITAA i EAP.

Za dodatne informacje mozete nas kontaktirati putem email-a:

icta.trainings@gmail.com