Četvorogodišnji program edukacije   za zvanje Sertifikovanog Transakcionog Analitičara/CTA  iz oblasti :  PSIHOTERAPIJA

Osnova za pohađanje četvorogodišnje edukacije iz oblasti TA, za zvanje CTA/Sertifikovanog Transakcionog analitičara oblast PSIHOTERAPIJA je: završen 101 kurs (Bazični kurs iz Transakcione analize) i članstvo u EATA (Evropska Asocijacija za Transakcionu Analizu), odnosno ITAA (Internacionalna Asocijacija za Transakcionu Analizu). Članstvom u pomenutim asocijacijama kandidati prihvataju Etički kodeks, kao i pravila za profesionalnu praksu ovih organizacija.

Edukatori su ozvaničeni TSTA i PTSTA treneri EATA/ITAA zaoblastTransakcione analize,  zvanicni edukatori iz drugih terapijskih pravaca, kao i CTA – Sertifikovani Transakcioni analiticari.

 Edukacija se vrši po principu didaktičkih predavanja, rada u grupi – workshopili u maloj grupi za superviziju, kao i putem individualne supervizije. Tokom workshopa predviđene su praktične demonstracije psihoterapijskih metoda, vežbe tokom kojih kandidati praktikuju metode i tehnike pod supervizijom, kao i analiza slučajeva iz terapijske prakse.

Nakon svake godine je predviđeno pisanje seminarskog rada, a na kraju četvrte godine Istorije slučaja po principima prihvaćenim od strane EATA odnosno ITAA.

Kandidat je spreman za izlazak na ispit kada zadovolji kriterijume definisane standardima EATA/ITAA koji obuhvataju i druge oblike profesionalnog i ličnog razvoja detaljno objašnjenog  EATA Handbook-u koji mozete preuzeti ovde, dostupan na srpskom jeziku:     http://www.eatanews.org/training-manuals-and-supplements/

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

 

Program edukacije

Prva godina : fundamenti TA

Ugovor o promeni

Analiza životnog skripta

Zastoji u licnosti po TA po Guldinzima

Zastoji u licnosti po Ken Mellor-u

Davanje terapijske dozvole

Zatvaranje tragičnih skriptnih ishoda

Reket sistem

Tipovi terapijskih operacija / po Bernu /

Dekontaminacija Odraslog ; dekonfuzija Deteta

Self-reparenting procedura

Treninzi u prirodi omogucavaju autentican kontakt sa svojim unutrasnjim Detetom.      

Treninzi u prirodi omogucavaju autentican kontakt sa svojim unutrasnjim Detetom.

 

 

Etican i kompetentan psihoterapeut je u kontaktu sa sobom, drugim ljudima i Univerzumom. Da bi se to postiglo pored ucenja teorije i meotodologije tokom treninga, posebna paznja se obraca na indivdualnu i grupnu psihoterapiju  profesionalaca.

Etican i kompetentan psihoterapeut je u kontaktu sa sobom, drugim ljudima i Univerzumom. Da bi se to postiglo pored ucenja teorije i meotodologije tokom treninga, posebna paznja se obraca na indivdualnu i grupnu psihoterapiju  profesionalaca.

Eticki pravilnik : Svi polaznici viseg treninga su clanovi Srpske asocijacije za Transakcionu Analizu SATA i pridrzavaju se Etickog pravilnika u radu definisanog od EATA, koji mozete preuzeti ovde.

“To know the good is to do the good.” Socrates

 

 

 

Druga godinaKlinička primena TA koncepata

Etika, granice i ugovori

Promena po TA

Konfrontacija u TA

Proces model, primena u praksi

Skriptni upitnik i njegova primena

Direkcija u tretmanu

Principi grupnog tretmana

Razvojni ciklusi, terapijske implikacije

Redecision terapija

Rechilding terapija

Parenting i Reparenting

 

Svako bice je vazano, svakome je potrebna paznja - STROKE po TA.

Svako bice je vazano, svakome je potrebna paznja - STROKE po TA.

Treca godina : Psihopatologija; Različite TA metode

 

Personalne adaptacije

Depresivni skript ,terapijske implikacije

Poremecaji licnosti,terapijske implikacije

TA i psihosomatika

Terapija parova

Terapija alkoholizma po TA

Specifičnosti TA u radu sa decom i adolescentima

TA intervencije u krizi

Kratka psihoterapija

Principi za zavrsetak psihoterapije

 

tumblr_mqvsd7ij1c1rkz363o1_1280.jpg

 

Četvrta godina : integracija razlicitih skola u TA i drugih metoda u psihoterapiji

 

Integrativna škola u TA

Psihodijagnostika;psihijatrijska dijagnostika

TA i rad na porodičnoj konstalaciji

TA i geštalt /od Gouldinga i Perlsa do Yontef-a/

Mind/body psihoterapija

Vidljiva i nevidljiva grupa /grupno analiticki pristup Agazarian and Peters/

Transfer-kontratransfer/Moiso, Novellino/

Relaciona TA

Paralelni proces u superviziji

Istorija slučaja

EVALUACIJA : Nakon svake godine je predviđeno pisanje seminarskihradova kroz koje se evaluira novo profesionalnog razvoja : na kraju prve godine jedno ispitno pitanje kojim se pokazuje poznavanje teorijskih koncepata; na kraju druge godine 2 ispitna pitanja vezana za primenu TA u praksi; na kraju trece  godine  takodje dva pitanja vezana za klinicku primenu TA, na kraju cetvrte godine dva seminarska rada - profesionalni portret i licni razvoj kroz TA trening/ sekcija A i B po prirucniku EATA/.U toku pripreme za ispit sto je uglavnom peta stupervizijska godina, polaznici su obavezni da napisu istoriju slucaja rada sa klientom /case study/,po principima definisanim od strane EATA/ITAA.

Kandidat je spreman za izlazak na ispit kada zadovolji kriterijume definisane standardima EATA/ITAA koji obuhvataju i druge oblike profesionalnog i ličnog razvoja detaljno objašnjenog u segmentu pod nazivom ISPIT.

 

PRIJAVA ZA TRENING : Ime i prezime *
PRIJAVA ZA TRENING : Ime i prezime